به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۲۶آبان ۱۳۹۹، شاخص کل با ۱۶،۳۸۹واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱.۲۷۳.۷۴۷واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۲۹.۰۱۵میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۵۳۳واحد مثبت بود و به مقدار ۳۷۰.۱۳۹واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فملی»، «فولاد» و «خودرو» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۵هزار و ۹۰۰تومان و یورو ۳۰هزار و ۶۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۸۹۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۳.۲۱درصد مثبت در قیمت پایانی ۹.۳۲۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۳.۳۶درصد افزایش در قیمت ۳.۰۸۰ریال پایان یافت. «وخاور» امروز با ۳درصد مثبت در قیمت پایانی ۹.۵۸۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۴.۲۴درصد افزایش در قیمت ۲.۹۵۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۰۰واحد افزایش به ۷.۳۴۸واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۸۵واحد افزایش به مقدار ۷۹.۳۴۳واحد رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۰.۶۷درصد افزایش در قیمت ۴۰.۷۰۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۰.۹۴درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۶۴.۱۴۸ریال رسید. «شیران» با ۴درصد کاهش به قیمت ۲۸.۶۶۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد مثبت شد و با قیمت ۴۸.۹۸۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۰.۱۷درصد منفی شد و با قیمت ۸۰.۵۱۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۲۳.۰۹۹واحدی به مقدار ۸۷۴.۹۵۰واحد رسید. «ذوب» امروز ۱.۲۳درصد افزایش داشت و با قیمت ۴.۵۱۶ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۲.۹۷۰ریال ۲.۴۵درصد مثبت بود. «فملی» ۴.۲۴درصد مثبت بود و در قیمت ۲۲.۸۴۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۲.۹۴درصد مثبت بود و در قیمت ۳۷.۱۴۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۶.۷۷۵واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۹۴.۵۳۵ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳.۶۵۰ریال ۴درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۵.۸۸۰ریال ۳.۴۵درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲.۳۸۰ریال ۳.۹۳درصد مثبت شد. «خموتور» ۰.۰۵درصد منفی در قیمت ۱۹.۵۴۰ریال به پایان رسید. «خفنر» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۹.۵۴۰۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۳۱.۶۷۷واحد افزایش به ۴.۰۳۷.۴۰۷واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴.۱درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۲۶.۹۰۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۳.۴۸درصد افزایش در قیمت ۱۳.۶۷۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۴.۰۵مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۴.۹۲۰ریال کاهش یافت.