چارت روزانه شرکت سیمان تهران، «ستران» را مشاهده می‌کنید. این چارت ها در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در چارت مشاهده می کنیم قیمت بعد از یک موج صعودی در موج اصلاحی است. و موج A از سه موج ABC را کامل کرده است. در بازگشت از اصلاح قیمت سهم می تواند تا محدوده ی ۴۵۰۰ تومان رشد کند که همپوشانی سطح ۳۰ درصد فیبوناچی بازگشتی و خط روند کوتاه مدت است. اگر از این محدوده عبور کند مقاومت های بعدی ۵۴۰۰ تومان و ۶۰۰۰ تومان خواهد بود. با توجه به موج جنبشی قبلی احتمال رسیدن به به سقف تاریخی کم است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.