به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۱۱اسفند ۱۳۹۹، شاخص کل با ۳.۹۴۴واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱.۱۸۱.۶۵۹واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۵۳.۸۴۳میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۹۷۴واحد منفی بود و به مقدار ۴۳۱.۴۱۶واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فملی»، «شستا» و «خودرو» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۷۰۰تومان و یورو ۳۰هزار و ۳۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» بدون تغییر در قیمت پایانی ۱۱,۹۶۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۱.۸۹درصد منفی در قیمت پایانی ۲.۶۰۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۱.۶۶درصد کاهش در قیمت ۲.۳۷۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۵۶واحد کاهش به ۶.۷۹۴واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳۳۱واحد کاهش به مقدار ۶۷.۵۹۷ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۱.۷۷درصد کاهش در قیمت ۳۰.۵۵۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۱.۰۸درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۸۰.۲۶۲ریال رسید. «شیران» با ۰.۲۹درصد کاهش به قیمت ۲۷.۴۰۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد منفی شد و با قیمت ۵۰.۶۲۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۱.۳۷درصد مثبت شد و با قیمت ۶۵.۱۴۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۴.۰۵۳واحدی به مقدار ۸۷۶.۸۶۴واحد رسید. «ذوب» امروز ۱.۹۸درصد کاهش داشت و با قیمت ۳.۹۶۶ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۱.۵۶۰ریال ۱.۴۹درصد مثبت بود. «فملی» ۱.۶۳درصد منفی بود و در قیمت ۱۲.۶۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴.۱۷درصد مثبت بود و در قیمت ۱۲.۴۹۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۲.۷۴۵واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۵۰.۶۱۳رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲.۵۳۰ریال ۱.۹۴درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۴.۹۲۰ریال بدون تغییر ماند. «خساپا» در قیمت ۲.۳۲۰ریال ۱.۶۹درصد منفی شد. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۵.۲۰۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۸.۶۳۶واحد کاهش به ۳.۵۸۱.۹۸۸واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۱.۵۳درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۲۷.۱۴۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۱.۵۳درصد کاهش در قیمت ۱۱.۵۵۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در محدوده صفر درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۳.۷۴۰ریال افزایش یافت.