شاخص کل بورس، سه شنبه – ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

۲۶ اسفند ۱۳۹۹

چارت روزانه شرکت شاخص کل بورس، را مشاهده می‌کنید.
در چارت میبینیم که شاخص بعد از یک حرکت جنبشی بزرگ و اصلاحی در ابتدای موج ۵ قرار دارد.
همانطور که میبینیم شاخص از کانال اصلاحی خارج شده است.و موفق به ثبت قله ای جدید شده است. انتظار داریم به اندازه عرض کانال شاخص افزایش یابد.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.

طراحی سایت