به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری شنبه ۴مرداد۱۳۹۹، شاخص کل با ۵۴,۷۱۱واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۹۵۵,۸۵۸واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۴۶,۸۸۸میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۲۲,۶۶۳واحد مثبت بود و به مقدار ۵۲۵,۷۸۳واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فملی»، «شستا» و «شپنا» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۰هزار و ۳۰۰تومان و یورو ۲۳هزار ۳۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۲۲هزار تومان معامله شد.

در اخبار امروز داشتیم که:

تشکیل بورس املاک، مستغلات و امتیازات تصویب شد.

اعطای کارت اعتباری دارندگان سهام عدالت در آینده نزدیک

گروه بانکی:

در این گروه «وسینا» با ۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۵,۱۷۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۳.۰۷درصد کاهش در قیمت ۴,۴۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» نیز امروز با ۴.۷۴ مثبت در قیمت پایانی ۴,۴۲۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۴.۷۷درصد افزایش در قیمت ۴,۸۳۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۱۵۳واحد افزایش به ۱۰,۲۳۵واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۲,۳۲۷واحد افزایش به مقدار ۱۰۳,۱۸۹ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۲درصد افزایش در قیمت ۵۱,۴۹۰ریال پایان یافت. «زاگرس» نیز با ۴.۴۲درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۹۰,۷۹۵ریال رسید. «شگویا» با ۵درصد افزایش به قیمت ۲۴,۹۰۲ریال رسید. «نوری» ۴.۹درصد مثبت شد و با قیمت ۱۸۵,۵۲۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۳.۷۵درصد مثبت شد و با قیمت ۸۶,۵۲۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۴۱,۱۴۲واحدی به مقدار ۱,۳۹۴,۸۹۲واحد رسید. «ذوب» امروز ۵درصد افزایش داشت و با قیمت ۱۰,۲۲۰ریال پایان یافت. «فخوز» در قیمت ۴۷,۲۹۰ریال ۵درصد مثبت بود. «فملی» ۴.۷۳درصد مثبت بود و در قیمت ۳۷,۴۱۰ریال به پایان رسید. «فولاد» نیز ۲.۱۶درصد مثبت بود و در قیمت ۲۳,۱۸۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۶,۹۳۴واحد افزایش داشت و به مقدار ۵۷۱,۰۵۸ رسید. امروز «خمحرکه» در قیمت ۲۲,۲۸۰ریال ۲درصد منفی شد. «خبهمن» در قیمت ۲۹,۸۶۰ریال ۴.۶۳درصد مثبت شد. «خرینگ» در قیمت ۴۴,۵۱۰ریال ۵درصد منفی شد. «خفنر» با ۲.۹۱درصد مثبت در قیمت ۲۷,۵۹۰ریال به پایان رسید. «خموتور» ۳.۷۵درصد مثبت بود و به قیمت ۱۶,۳۱۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۴۱۵,۵۹۶واحد افزایش به ۹,۰۸۱,۴۰۶واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۵درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۶۱,۲۱۰ریال صعود کرد. همچنین سهم «شپنا» با ۵درصد افزایش در قیمت ۴۶,۵۳۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» نیز ۵درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۵۶,۵۸۰ریال افزایش یافت.