پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت های تعاونی در بورس تهران فراهم شد و حداقل سرمایه و سهام شناور آزاد شرکت های متقاضی هم با اصلاحات دستورالعمل پذیرش تغییر کرد.

بورس تهران بعد از اصلاحات جدید فرابورس درباره سرمایه و سهام شناور شرکت های متقاضی پذیرش در بازار دوم ،  اقدام به اصلاحاتی در دستور العمل پذیرش شرکت ها و امکان حضور شرکت های تعاونی طبق مصوبه دو روز پیش هیات مدیره سازمان بورس کرد.

براساس این گزارش، در این رویداد مهم ، پذیرش شرکت های تعاونی سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس فراهم شد و شرایط جدید و مربوط به حداقل سرمایه و سهام شناور آزاد شرکت های متقاضی در بازارهای اول ( تابلوهای اصلی و فرعی ) و بازار دوم معاملات تغییر کرد.

در این میان حدود ۳۲۰ شرکت فعلی حاضر در بورس هم باید طی یک و سه سال اقدام به احزار شرایط حداقل سرمایه و سهام شناور آزاد کنند.