شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛  سه شنبه  ۲۶مهر۱۴۰۱، با افزایش ۱۴۵۲واحدی به محدوده یک میلیون و ۳۱۲هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با افزایش۱۷۲۱واحدی عدد ۳۷۷هزار واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۲۹۵۷میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر مثبت  در شاخص بورس را نمادهای « شپناو شبندر»  داشتند  .    و بیشترین تاثیر مثبت در شاخص فرا بورس را نماد « زاگرس» برجای گذاشتند

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۳۸ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۳۳۷ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۵۱ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۵۷ میلیارد تومان

شاخص کل: یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۶۲ واحد | افزایش ۱۴۵۲ واحدی | معادل مثبت ۰.۱۱ درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۰۲ هزار و ۸۴۶ واحد | افزایش ۳۳۵ واحدی | معادل مثبت ۰.۱۱ درصد

شاخص کل هم وزن: ۳۷۷ هزار و ۹۴۳ واحد | افزایش ۱۷۲۱ واحدی | معادل مثبت ۰.۴۶ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۲۵ هزار و ۸۶۰ واحد | افزایش ۱۰۲۸ واحدی | معادل مثبت ۰.۴۶ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۶۹۶ هزار و ۹۰۷ واحد | افزایش ۳۸۷۶ واحدی | معادل مثبت ۰.۲۳ درصد

شاخص بازار اول: ۹۷۹ هزار و ۸۲ واحد | افزایش ۶۱۵ واحدی | معادل مثبت ۰.۰۶ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۹۳۹ واحد | افزایش ۴۲۸۰ واحدی | معادل مثبت ۰.۱۷ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۱۹۹ هزار و ۱۶۵ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۲۷ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۴ میلیارد و ۱۸۱ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس:  شپنا، شبندر، فولاد، کچاد، کگل، شتران، شفن.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: ۶۸ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۸۹ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خرید:  وسالت، خفولا، گدنا.

تعداد نمادهای در صف فروش: ۴۹ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۱۴۴ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش: آبین، وبرق، ودانا.

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: کساپا، غدشت، شفن.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: انرژی۱، وسگلستا، شپنا.

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: دانا، وتوس، خچرخش.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس:  سهرمز، لبوتان، ما.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان خروج پول حقیقی: ۱۳۸ میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: وپست، زاگرس، کمنگنز.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: شستا، دانا، فارس.