به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری چهارشنبه ۱۳اسفند۱۳۹۹، شاخص کل با ۸,۳۰۱واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱,۱۷۷,۹۷۶واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۳۱۷,۵۵۷میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۳۷۹واحد منفی بود و به مقدار ۴۳۱,۲۵۳واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فملی»، «فارس» و «شستا» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۷۸۰تومان و یورو ۲۹هزار و ۸۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۶۴هزار تومان معامله شد.

در اخبار داشتیم:

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام: از شش مسیر ساخت واکسن را دنبال کردیم که در یک مسیر با سرعت بیشتری جواب گرفتیم که تولید واکسن از ویروس کشته بود و این امر در ایران سابقه داشته است و هفته آینده تولید انبوه آن را شروع می‌کنیم.

نرخ سود بین بانکی به زیر ۲۰درصد کاهش یافته که طی ۶ماه اخیر با سابقه است.

علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران می گوید ” بازار سرمایه با متغیرهای فعلی ارزنده است.”

روحانی: برجام قابل مذاکره مجدد نیست.

مکرون به روحانی: اروپا آمادگی فعال شدن بیشتر در هفته های پیش رو جهت احیاء برجام را دارد.

گروه بانکی:

در این گروه امروز «وبصادر» ۱.۷۱درصد کاهش یافت و به ۲,۳۰۰ریال رسید. «وپاسار» امروز بدون تغییر در قیمت پایانی ۱۱,۹۰۰ریال پایان یافت. «وبملت» ۱.۳۷درصد منفی بود و در قیمت ۳,۵۹۰ریال پایان یافت. «وسینا» نیز امروز کمتر از یک درصد منفی در قیمت پایانی ۳,۲۶۰ریال کاهشی بود. «وپست» با ۴.۳۸درصد رشد در قیمت ۱۶,۹۲۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۶۹واحد افت به ۶,۶۹۲واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۵۶۹واحد کاهش به مقدار ۶۷,۲۵۷ رسید. در این گروه سهم «پارس» در محدوده صفر درصد منفی بود و با قیمت ۱۲۶,۳۶۰ریال پایان یافت. «زاگرس» کمتر از یک درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۸۳,۵۳۶ریال رسید. «پاکشو» با ۱.۰۳درصد مثبت بود و با قیمت ۸۱,۲۳۰ریال پایان یافت. «شیراز» کمتر از یک درصد منفی معامله شد و با قیمت ۵۰,۲۸۰ریال به پایان رسید. «کرماشا» امروز در محدوده صفر درصد منفی شد و با قیمت ۳۴,۰۵۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۱۰,۰۴۳واحدی به مقدار ۸۷۵,۸۵۵واحد رسید. «ذوب» در قیمت ۳,۸۳۲ریال با ۱.۸۲درصد منفی بود. «فولاد» در قیمت ۱۱,۷۴۰ریال کمتر از درصد منفی بود. «فملی» نیز در ۱.۹۱درصد منفی بود و در قیمت ۱۲,۳۲۰ریال پایان یافت. «فجر» ۱.۱۹درصد منفی بود و در قیمت ۵۶,۴۶۰ریال به پایان رسید. «کاوه» ۱.۸۱درصد منفی بود و در قیمت ۱۸,۹۴۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۲,۰۶۷واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۴۵,۷۲۲ رسید. امروز «خپارس» در قیمت ۵,۸۷۰ریال در محدوده صفر درصد منفی پایان یافت. «خگستر» در قیمت ۲,۹۵۰ریال در محدوده صفر درصد منفی شد. «خبهمن» در قیمت ۲۰,۴۳۰ریال با ۱.۶۴درصد منفی شد. «خودرو» با ۱.۶۱درصد منفی در قیمت ۲,۴۵۰ریال به پایان رسید. «خساپا» نیز ۱.۳۱درصد منفی معامله شد و به قیمت ۲,۲۶۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۴۰,۴۷۳ واحد کاهش به ۳,۵۹۶,۶۱۵ واحد رسید. در این گروه شرکت «شبندر» با ۱.۳۲درصد کاهش به قیمت ۲۴,۵۸۰ریال رسید. همچنین سهم «شپنا» با ۱.۸درصد منفی در قیمت ۱۱,۴۵۰ریال پایان یافت. شرکت «شبریز» ۱.۸۳درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۲۷,۸۶۰ریال کاهش یافت.