چارت روزانه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، «فارس» را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در این چارت برخورد میانگین سی روزه با میانگین ۵۰ روزه نشان دهنده تضعیف روند صعودی است ولی هنوز شرایط نشان دهنده روند صعودی هستند. در اصلاح اخیر قیمت سهم تا سطح ۵۰ درصد فیبوناچی بازگشتی و خط روند بلند مدت کاهش یافته است و اکنون در تلاش برای شکستن مقاومت حدود ۳۵۰۰ تومان است. با توجه به اینکه قیمت در فاصله ۱/۳ ارتفاع مثلث ایجاد شده است انتظار داریم در هفته جاری از این حرکت افقی خارج شود. اگر این خروج با شکستن مقاومت باشد انتظار داریم تا حدود قیمت ۶۰۰۰ تومان رشد کند.
تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.