هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس  قصد دارد ۱۱.۴ درصد از سهام پتروشیمی تندگویان که به تازگی در فرابورس عرضه شده است را بلوکی عرضه کند.

به گزارش پاسارگادتحلیل، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نظر دارد بلوک ۱۱.۴ درصد سهام شرکت پتروشیمی تندگویان را بطور عمده و نقد یا شرایطی روانه میز فروش بازار دوم فرابورس کند تا در صورت انجام از درصد مالکیت بکاهد.

قرارا است دو میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۷ سهم «شگویا» دوشنبه ۱۸ فروردین عرضه شود.

براساس این گزارش، این شرکت که از ۱۷ اسفند با کشف قیمت ۴۳۸ تومانی وارد بازار سهام شده طی این مدت با رشد ۳۸ درصدی ، متقاضیان عدیده ایی را با صف خرید سنگین روزانه جلب کرده است.

در این واگذاری قیمت پایه هر سهم معادل قیمت پایانی در روز قبل از عرضه به شرط آنکه از مبلغ ۶۰۰ تومان کمتر نباشد، قیمت پایه کل معادل حاصل‌ضرب قیمت پایه هر سهم در تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنکه از مبلغ ۱.۶ هزار میلیارد تومان کمتر نباشد و سپرده حضور در رقابت معادل ۱۰ درصد حاصلضرب قیمت پایه هر سهم در تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنکه از ۱۶۳.۹ میلیارد تومان کمتر نباشد، تعیین شده است.

خریدار باید ۱۰ درصد ارزش کل معامله را به عنوان حصه نقدی پس از انجام معامله به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز و تاییدیه این شرکت را به معاونت بازار شرکت فرابورس تحویل دهد. همچنین باقیمانده ثمن معامله معادل ۹۰ درصد ارزش کل معامله را تا ۲۷ فروردین به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز و تاییدیه این شرکت را به معاونت بازار شرکت فرابورس تحویل دهد.