به گزارش پاسارگادتحلیل، ۳۰مهر ۹۹، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۹ با حضور ۹۲.۵ درصد سهامداران برگزار شد. نکات مهم مطرح شده در این گزارش به شرح زیر است:

  • پرداخت مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار از بدهی شرکت اصلی به شرکت ملی نفت ایران طی دو سال و نیم اخیر با نرخ میانگین ۱۱،۶۰۰ تومان و ایجاد صرفه اقتصادی ۱۴،۹۶۰ میلیارد تومانی با توجه به نرخ فعلی ارز

  • عرضه شرکت های بوعلی، اروند و پتروشیمی بندر امام طی سال ۱۳۹۹ در بورس اوراق بهادار

  • مغایرت موجود فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۳۸۶ میلیون دلار بوده است در طی سال و با پرداخت بخش قابل توجهی از بدهی ها در پایان سال به مبلغ ۶۸ میلیون دلار کاهش یافته است.

  • مطالبات گروه از شرکت بازرگانی پتروشیمی در مراجع قضایی در حال پیگیری است.

  • پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی پروژه های شرکت های آپادانا، دماوند، گچساران، صدف، پترو ایرانیان، طرح های در دست اجرا بندرامام، دهدشت و هنگام و سولفات پتاسیم متناسب با زمانبندی نسبت به زمانبندی پروژه و عملیات اجرایی پروژه های شرکت های ممسنی، نوین، بروجن، کازرون، هرمز، همت و تفتان آریا عمدتا به دلیل محدودیت در تامین منابع مورد نیاز آنها متوقف گردیده و یا از پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه زمانبندی برخوردار نمیباشد.

  • در خصوص سرمایه گذاری در فیلیپین در صورت برآورد شرکت نسبت به زیان ده بودن پروژه اقدام به خروج میکند و خروج از طرح در هر صورت زیانده است.

در پایان صورت های مالی شرکت به همراه تقسیم سود ۳۴۸ریالی به ازای هر سهم به تصویب سهامداران شرکت رسید.