چارت هفتگی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، «بفجر» را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در این چارت میانگین های موازی همجهت و مرتب نشان دهنده روند صعودی است. در اخرین اصلاح قیمت سهم تا ۶۱ درصد فیبوناچی بازگشتی کاهش یافته است. و سپس با افزایش قیمت  خط روند کوتاه مدت شکسته شده است. در چارت روزانه بعد از شکستن خط روند پولبک انجام شده است. اگر قیمت سهم موفق به عبور از قیمت ۳۳۰۰ تومان بشود می توام انتظار رشد قیمت تا ۴۲۰۰ تومان، ۵ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود ۷ هزار تومان خواهد بود.

این سناریو در صورت ریزش قیمت به کمتر از ۲۹۰۰ تومان نا معتبر خواهد بود.
تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.