چارت روزانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان «فولاد» را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
این چارت ۱۰ روز پیش نیز ارایه گردید و همانطور که انتظار داشتیم سهم توانست یک higher high تشکیل دهد و وجود روند صعودی را تایید کرد. ولی مجددا تا سطح حمایتی بازگشت.

در این کاهش قیمت نیز سطح حمایت مانع ریزش قیمت شهم شده است. انتظار داریم قیمت سهم تا ۲۲۰۰ تومان (قله قبلی) و نهایتا تا حدود ۳۰۰۰ تومان افزایش یابد.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.