چارت روزانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، «کاوه» را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در این چارت برخورد میانگین سی روزه با میانگین ۵۰ روزه نشان دهنده تضعیف روند صعودی است ولی هنوز شرایط نشان دهنده روند صعودی هستند. در اصلاح اخیر قیمت سهم تا خط روند بلند مدت و فیبوناچی بازگشتی ۶۱ درصد کاهش یافته است.انتظار میرود طی روز های آتی قیمت سهم مقاومت پیش رو را بشکند و بعد از پولبک تا حدود ۲۹۰۰ تومان و بعد از آن ۳۵۰۰ تومان رشد کند. کم ریسکترین زمان ورود، بعد از پولبک و ایجاد قله جدید است و محل ورود جسورانه بعد از شکستن مقاومت خواهد بود. در هر دو سناریو خط مقاومت حد ضرر خواهد بود.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.