شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛ دوشنبه ۲۱شهریور۱۴۰۱، با کاهش ۱۷۹۵واحدی به محدوده یک میلیون و ۳۸۸هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با کاهش ۵۴۲واحدی عدد۴۰۲هزار واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۴۶۶۷میلیارد تومان رسید.  بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نماد « فولاد» و بیشترین تاثیرمنفی را نمادهای «کگل و فارس »  داشتند. همچنین بیشترین تاثیر منفی در شاخص فرابورس را نماد «صبا ،کگهر و دماوند»  برجای گذاشتند.همچنین امروز  شاهد خروج ۲۱۷میلیارد تومان  پول حقیقی از بازار سرمایه بودیم.

صف های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۳۱ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۹۷ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۴۲ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۲۷ میلیارد تومان

شاخص کل امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۲۰ هزار و ۹۱۹ واحد | کاهش ۴۱۵ واحدی | معادل منفی ۰.۱۳ درصد

شاخص کل هم وزن: ۴۰۲ هزار و ۴۸۲ واحد | کاهش ۵۴۲ واحدی | معادل منفی ۰.۱۳ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۴۰ هزار و ۷۴۴ واحد | کاهش ۳۲۴ واحدی | معادل منفی ۰.۱۳ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۷۷۰ هزار و ۳۷۰ واحد | کاهش ۶۱۴ واحدی | معادل منفی ۰.۰۳ درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و ۳۳ هزار و ۸۳۱ واحد | کاهش ۴۹۲ واحدی | معادل منفی ۰.۰۵ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۲۵۹ واحد | کاهش ۶۰۹۸ واحدی | معادل منفی ۰.۲۲ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۲۵۶ هزار و ۵۵۲ نوبت معاملاتی

حجم معاملات: ۵ میلیارد و ۷۰۸ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فولاد، کگل، فارس، کچاد، پترول، کنور، وپاسار.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: ۵۳ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۶۹ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خرید اتکاسا، وسالت، حپترو.

تعداد نمادهای در صف فروش: ۵۵ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۷۲ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش: حبندر، وامیر، ممسنی.

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: حپترو، ثفارس، فمراد.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: انرژی۱، پترول، شاملا.

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: حفاری، ولغدر، وساخت.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس:  پترول، شاملا، غشاذر.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان خروج پول حقیقی: ۱۴۸ میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: فولاد، فخوز، شبندر.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: بپاس، صبا، شستا.