به گزارش پاسارگاد تحلیل، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و دامداری فکا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ برگزار شد. گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت ارایه شد، مهمترین موارد ذکر شده در گزارش هیات مدیره به شرح زیر است؛

  • شرکت فکا در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ راس تلیسه نژاد جرسی به مبلغ ۹۸۰،۰۰۰ یورو از کشور دانمارک وارد کرده است که این شرکت را به بزرگترین شرکت دارای گله‌های جرسی مولد در کشور تبدیل ساخته است. واردات این نژاد نه تنها برای بهبود تولید شیر صورت گرفته بلکه به منظور تکثیر نژاد این گاو در کشور نیز است. به دنبال این مورد انجمن گاو جرسی به مرکزیت شرکت فکا برای اولین بار در کشور تشکیل شده است.

  • این شرکت ۵،۱۵۰ اسپرم از کشور آمریکا خریداری کرده است. با بهبود اسپرم، ظرفیت تولید گاو به ۲،۰۰۰ به ۳،۱۰۰ راس در سال رسیده است و این مورد راه را برای فراهم کردن گله مورد نیاز جهت طرح‌های توسعه هموار تر می‌کند.

  • به‌منظور کاهش ریسک تامین نهاده‌های دامی، در سال ۱۳۹۸ شرکت ۱۵۰ هکتار سطح زیر مشارکتی داشته است که پیش‌بینی می‌شود این مقدار به ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت به صورت مشارکتی و اجاره‌ای در سال ۱۳۹۹ برسد.

  • ۴۰۰ راس گاو جرسی وارد شده با ارز ۴،۲۰۰ تومانی صورت گرفته است و بهای تمام شده هر راس در حدود ۱۲ میلیون تومان است. در صورتی که هر راس از این نژاد در حدود ۴۰ میلیون تومان در بازار است.

  • قیمت شیر در سال ۱۳۹۹ طبق روال سال‌های قبل توسط انجمن صنفی و نماینده دامداری‌ها تعیین خواهد شد.

  • سال گذشته به دلیل سیاست‌های تنظیم بازار صادرات ممنوع بوده است. تنها صادرات شرکت به سوریه و محصول شیر خشک بوده که در سال جاری درخواست‌های از کشور آذربایجان و پاکستان جهت صاردات شیر خشک دریافت شده است.

  • در سال گذشته تعداد ۹۵۶ جنین تعیین جنسیت شده ماده زا تولید شده است که ۷.۵ برابر همین مقدار در سال گذشته است. هم چنین مقدار کل تولید جنین نسبت به سال گذشته ۱۴۷ درصد رشد داشته است.