قند ثابت خراسان، شنبه – ۴ بهمن ۱۳۹۹

۰۴ بهمن ۱۳۹۹

چارت روزانه شرکت قند ثابت خراسان، «قثابت» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

همانطور که در چارت می‎بینید قیمت سهم بعد از ۵ موجی افزایشی وارد اصلاح گردیده است. و به نظر در میانه موج C از روند اصلاحی است. انتظار داریم قیمت سهم به اصلاح ادامه دهد. حمایت های پیش رو قیمت های ۵۵۰۰ تومان و ۴۰۰۰ تومان است. در این سطوح با بررسی شرایط بازار می توان در صورت رویت نشانه هایی از حمایت اقدام به ورود کرد.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.

طراحی سایت