به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۳آذر ۱۳۹۹، شاخص کل با ۱۶،۶۹۰واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۳۷۵,۵۳۸واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۵۷,۱۲۶میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۴،۹۲۳واحد مثبت بود و به مقدار ۳۸۷،۶۱۴واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «شپنا»، «کگل» و «کچاد» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۵هزار و ۵۵۰تومان و یورو ۳۰هزار و ۳۵۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۱۶هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۴.۱۲درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰،۶۲۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴.۷۸درصد افزایش در قیمت ۳،۷۳۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۴.۷۹درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۵۰۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۴.۵درصد افزایش در قیمت ۳,۴۸۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۲۸واحد افزایش به ۸،۳۵۸واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۲۴۶واحد افزایش به مقدار ۸۳،۳۶۷ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز درمحدوده صفر معامله شد و در قیمت ۴۲,۳۲۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۰.۱۲درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۷۱،۵۰۰ریال رسید. «شیران» با ۴.۹۷درصد افزایش به قیمت ۳۲،۴۸۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد مثبت شد و با قیمت ۵۴،۱۶۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۱.۲۴درصد مثبت شد و با قیمت ۸۲,۷۰۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۴،۱۵۸واحدی به مقدار ۹۳۸،۷۲۱واحد رسید. «ذوب» امروز ۲.۰۷درصد کاهش داشت و با قیمت ۴،۶۷۶ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۳،۱۹۰ریال ۱.۴۹درصد منفی بود. «فملی» ۰.۹۳درصد مثبت بود و در قیمت ۲۷،۲۶۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۲.۵۷درصد منفی بود و در قیمت ۳۶،۳۸۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۷،۵۳۱واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۲۳،۹۹۲ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۹۴۰ریال ۱.۵۵درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۵،۸۹۰ریال ۱.۰۱درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۸۶۰ریال ۴.۷۶درصد مثبت شد. «خفنر» ۳.۱۷درصد منفی در قیمت ۱۷،۷۲۰ریال به پایان رسید. «خموتور» ۳.۹۴درصد مثبت بود و به قیمت ۹،۷۵۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۸۶،۵۸۵واحد افزایش به ۴،۹۱۷،۴۵۹واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۰.۳۹درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۰،۷۳۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۴.۹۹درصد افزایش در قیمت ۱۷،۲۵۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۲.۶ درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۹،۶۴۰ریال افزایش یافت.