#تحلیل_تکنیکال #ولغدر
به ترتیب چارت هفتگی و روزانه لیزینگ خودرو غدیر را مشاهده می کنید.
این چارت ها در برابر سود تقسیمی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
درنمودار هفتگی سه میانگین تقریبا هم جهت و به ترتیب نشان دهنده روند صعودی بلند مدت هستند. بنا به امواج الویت احتمالا سهم در پایان موج چهارم از موج سوم بزرگتر است.همچنین سهم که در کانالی صعودی در حال حرکت است در نزدیک کف کانال قرار دارد.
در چارت روزانه در آغاز روند صعودی، موفق به شکستن خط روند کوتاه مدت شده است انتظار داریم سهم به روند صعودی ادامه دهد. اهداف قیمتی در ابتدا ۲۱۰۰ تومان و سپس ۳۰۰۰ تومان است. این سناریو در وصورت کاهش قیمت به کمتر از ۱۶۰۰ تومان نیاز به بازبینی دارد.
تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.