به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۲۸مهر ۱۳۹۹، شاخص کل با ۵۱،۸۸۶واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۴۶۲،۳۸۵واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۶۲،۵۲۹میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۵،۷۳۴واحد منفی بود و به مقدار ۴۰۰،۷۰۳واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فارس» و «فملی» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۳۱هزار و ۵۰۰تومان و یورو ۳۶هزار و ۹۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۴۲۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۵درصد منفی در قیمت پایانی ۱۰،۱۷۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴.۹درصد کاهش در قیمت ۳،۶۹۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۱.۸درصد منفی در قیمت پایانی ۳،۲۱۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۴.۵۲درصد کاهش در قیمت ۴،۰۱۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۶۰واحد کاهش به ۸،۳۷۶واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳،۶۷۱واحد کاهش به مقدار ۹۱،۷۲۰ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۳.۹۳درصد کاهش در قیمت ۴۶،۹۰۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۴.۹درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۵۶،۶۰۸ریال رسید. «تاپیکو» با ۴.۹۸درصد کاهش به قیمت ۱۹،۸۳۰ریال رسید. «شیراز» با ۴.۹۳ درصد منفی شد و با قیمت ۵۷،۴۷۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۳.۵۴درصد منفی شد و با قیمت ۸۰،۹۸۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۴۳،۲۸۰واحدی به مقدار ۹۸۰،۱۲۷واحد رسید. «ذوب» امروز ۱.۳۳درصد کاهش داشت و با قیمت ۵،۲۲۰ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۵،۴۸۰ریال ۴.۹۷درصد منفی بود. «فملی» ۴.۹۷درصد منفی بود و در قیمت ۲۴،۸۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴.۸۸درصد منفی بود و در قیمت ۳۵،۲۶۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۹،۰۱۶واحد کاهش داشت و به مقدار ۳۰۹،۴۳۴ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۳۶۰ریال ۴.۸۲درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۷،۹۷۰ریال ۰.۳۸درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۶۷۰ریال ۴،۶۴درصد منفی شد. «خفنر» در محدوده صفر درصد منفی در قیمت ۱۹،۵۹۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۲،۲۵۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۲۸۳،۷۲۸واحد کاهش به ۵،۵۴۰،۶۵۳واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴.۶۲درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۳۴،۶۹۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۵درصد کاهش در قیمت ۱۸،۶۲۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۴.۹۸ درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۳۸،۰۰۰ریال کاهش یافت.