به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۲۵اسفند ۱۳۹۹، شاخص کل با ۹،۰۶۶واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱.۲۵۴.۲۵۱واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۵۱۱.۹۸۲میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۵۴۵واحد مثبت بود و به مقدار ۴۳۴.۸۳۶واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «تاپیکو» و «کچاد» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۳هزار و ۹۰۰تومان و یورو ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۴۵۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۰.۲۴درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۲.۵۱۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۱.۵۹درصد کاهش در قیمت ۳.۰۹۰۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۰.۳۷درصد منفی در قیمت پایانی ۲.۶۷۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۰.۴۱درصد کاهش در قیمت ۲.۴۲۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۵واحد افزایش به ۷.۱۱۸واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱.۷۵۲واحد افزایش به مقدار ۷۷.۲۳۰ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۰.۸۶درصد افزایش در قیمت ۳۶.۴۴۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۳.۳۶درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۲۱۲.۷۴۹ریال رسید. «شیران» با ۳.۱۶درصد افزایش به قیمت ۲۷.۰۷۰ریال رسید. «شیراز» با ۱.۳۲درصد مثبت شد و با قیمت ۵۴.۵۴۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴.۵درصد مثبت شد و با قیمت ۸۲.۰۴۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۵.۲۶۸واحدی به مقدار ۹۲۷.۰۴۴واحد رسید. «ذوب» امروز ۰.۲۶درصد کاهش داشت و با قیمت ۳.۷۹۴ریال پایان یافت. «فملی» ۰.۳۲درصد مثبت بود و در قیمت ۱۲.۶۱۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۳.۲۶درصد مثبت بود و در قیمت ۱۴.۹۰۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱.۹۵۶واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۴۲.۴۹۱ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲.۴۷۰ریال ۱.۲درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۴.۷۹۰ریال ۱.۴۴درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲.۲۳۰ریال ۰.۴۴درصد منفی شد. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۵.۱۰۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۲۴.۰۳۵واحد افزایش به ۴.۰۰۴.۱۱۲واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۱.۰۳درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۱.۴۷۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۲.۱۲درصد افزایش در قیمت ۱۳.۴۷۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در محدوده صفر درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۲۷.۴۱۰ریال کاهش یافت.