چارت هفتگی شرکت نفت ایرانول، «شرانل» را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در این چارت سه میانگین متحرک روند صعودی بلند مدت را نشان میدهد قیمت سهم به محدوده حمایت دینامیکی واکنش نشان داده است که با سطح ۵۰ درصد فیبوناچی بازگشتی تطابق دارد و نیز بر خط روند بلند مدت منطبق است. همپوشانی این سه سطح حمایتی می تواند عامل خوبی برای بازگشت سهم به روند صعودی است.
قیمت سهم در بازگشت به روند صعودی خط روند کوتاه مدت را شکسته است می توان انتظار پولبک در چارت روزانه برای تایید آغاز روند صعودی داشت و یا با پذیرش ریسک هم اکنون در جهت صعود قیمت قرار گرفت.
در صورت صعود، هدف اصلی قله قبلی حدود ۴۵۰۰ تومان خواهد بود.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.
@pasargadtahlil