چارت هفتگی و روزانه نیروکلر، «شکلر» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در چارت هفتگی سه میانگین متحرک تقریبا موازی و همجهت نشان دهنده روند صعودی است. قیمت هرگاه به محدوده حمایت دینامیکی وارد شده است واکنش نشان داده است. درآخرین اصلاح قیمت تا سطح ۵۰ درصد فیبوناچی بازگشتی اصلاح شده است.  در چارت روزانه قیمت سهم بعد از عبور از مقاومت قله قبلی و خروج از الگوی مستطیل در حال پولبک می باشد. بهترین سناریو برای سرمایه گذاری در این سهم  خرید در قیمت حدود ۶۸۰۰ تومان است که در این صورت حد ضرر ۵۶۰۰ تومان و اهداف قیمتی به ۸۰۰۰ تومان و ۹۶۰۰ تومان است

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.