گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید اعلام کرده است که قصد واگذاری ۴ملک خود را دارد.
به گزارش پاسارگادتحلیل، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ۴ملک خود که در تهران واقع شده است را از طریق مزایده به فروش می‌رساند.
براساس اعلام «وامید» پایه قیمت این املاک در مجموعه ۶هزار و ۸۲۲میلیارد و ۷۵۹میلیون ریال است و کاربری این املاک اداری است و ۶دانگ آنها واگذار می‌شود.
متقاضیان می‎توانند پیشنهادهای خود را تا ۱۰اسفند۱۳۹۸ ارایه دهند و پس از آن نتیجه این مزایده در ۱۱اسفند۱۳۹۸ اعلام می‌شود.