شرکت ایران خودرو از واگذاری ۱۲ملک خود خبر داده است. ارزش قیمت پایه این املاک بالغ بر ۱۸هزار میلیارد ریال است.
به گزارش پاسارگادتحلیل، شرکت ایران خودرو قصد دارد املاک مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند. این شرکت ۱۲ ملک خود را برای واگذاری اعلام کرده است که شامل:
 • آپارتمان مسکونی ۱۰۱متری در خیابان پیروزی تهران با قیمت پایه ۹میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال
 • تعمیرگاه ۶۲۵۰متری در پل مدیریت با قیمت پایه ۳هزار و ۴۰۰میلیارد ریال
 • آپارتمان ۲۵۸متر مربعی با کاربری تجاری- اداری واقع در خیابان شهید بهشتی تهران با قیمت پایه ۳۳۰میلیارد ریال
 • مغازه‎ای واقع در مجیدیه که متراژ آن مشخص نکرده با قیمت پایه ۵۷میلیارد و ۸۷۰میلیون ریال
 • زمین ۲۹۸۶۸متری با کاربری اداری- صنعتی در کیلومتر ۱۵جاده مخصوص کرج با قیمت پایه ۹۸میلیارد و ۵۷۰میلیون ریال
 • زمین ۲۵هزار متری در کیلومتر ۱۴ اتوبان تهران کرج با قیمت پایه ۳هزار و ۷۵۰میلیارد ریال
 • آپارتمان اداری در خیابان آفریقا بالاتر از میرداماد با قیمت پایه ۳۲میلیارد ریال
 • زمین ۱۵۵۱متری در شهرک قدس با قیمت پایه ۲۰۷میلیارد ریال
 • تعمیرگاه ۳۹هزار و ۸متری در بزرگراه یادگار با قیمت پایه ۸هزار میلیارد ریال
 • زمین ۲هزارو ۴۰۰متری با کاربری اداری در بزرگراه یادگار با قیمت پایه ۹۹۱میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال
 • آپارتمان ۲۰۴متری با کاربری مسکونی در استان قزوین با قیمت پایه ۲۶میلیارد و ۳۳۰میلیون ریال
 • زمین ۱۰۸هزار متری با کاربری صنعتی در استان فارس با قیمت پایه ۲۲۶میلیارد و ۱۱۸میلیون ریال
گفتنی است؛ «خودرو» اعلام کرده است که تا ۴اسفند۱۳۹۸ پیشنهاد خریداران را دریافت می کند و ارزش کلی این واگذاری ها بالغ بر ۱۸هزار میلیارد ریال است.