شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛  چهار شنبه  ۲۷مهر۱۴۰۱، با کاهش ۲۳۹۶واحدی به محدوده یک میلیون و ۳۱۰هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با افزایش۶۵۱واحدی عدد ۳۷۸هزار واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۳۱۱۹میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر منفیدر شاخص بورس را نمادهای « کچاد،فولاد و کگل»  داشتند  .    و بیشترین تاثیر مثبت در شاخص فرا بورس را نماد « دماوند ،زاگرس و ملل» برجای گذاشت

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۴۵ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۳۵۰ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۳۵ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۳۲ میلیارد تومان

شاخص کل: یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۱۶۵ واحد | کاهش ۲۳۹۷ واحدی | معادل منفی ۰.۱۸ درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۰۲ هزار و ۲۹۳ واحد | کاهش ۵۵۳ واحدی | معادل منفی ۰.۱۸ درصد

شاخص کل هم وزن: ۳۷۸ هزار و ۵۹۴ واحد | افزایش ۶۵۱ واحدی | معادل مثبت ۰.۱۷ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۲۶ هزار و ۲۴۶ واحد | افزایش ۳۸۹ واحدی | معادل مثبت ۰.۱۷ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۶۹۳ هزار و ۷۱۳ واحد | کاهش ۳۱۹۵ واحدی | معادل منفی ۰.۱۹ درصد

شاخص بازار اول: ۹۷۵ هزار و ۵۰۲ واحد | کاهش ۳۵۸۱ واحدی | معادل منفی ۰.۳۷ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۶۴۰ واحد | افزایش ۷۰۱ واحدی | معادل مثبت ۰.۰۳ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۱۹۶ هزار و ۱۳۹ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۲۹ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۴ میلیارد و ۷۲۶ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس:  کچاد، فولاد، کگل، حکشتی، شپنا، وبانک، نوری.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: ۷۳ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۹۸ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خرید:  وسالت، خفولا، خنصیر.

تعداد نمادهای در صف فروش: ۴۸ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۱۲۸ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش:  وبرق، ودانا، وگردش.

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: خنصیر، بالبر، حکشتی.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: انرژی۱، زپارس، وسگلستا.

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: آسیا، وبوعلی، وتوکا.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس:  دیران، فنورد، سیمرغ.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان خروج پول حقیقی: ۱۰۵ میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: حکشتی، وآذر، فولاد.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: شپنا، دانا، خود