به گزارش پاسارگاد تحلیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایرانیان با حضور اکثر سهامداران برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. نکات مهم مطرح شده در این مجمع به شرح زیر است:

  • تمام بدهی شرکت به تامین اجتماعی پرداخت شده و شرکت به هیچ سازمان دولتی بدهی ندارد. همچنین رفع مغایرت با تمام شرکت‌ها انجام شده است.
  • شرکت در سال ۹۸ درآمد سرمایه گذاری معادل ۱۱۷ میلیارد ریال داشته است (به ازای هر سهم ۱۱۷ ریال)
  • شرکت سود سال ۹۸ را در ابتدای سال ۲۳۲ ریال پیش بینی کرده بود که در نهایت ۵۰۶ ریال محقق شد که بالاترین سود محقق شده در تاریخ این شرکت بوده است. شرکت برای سال ۹۹ فعلا ۳۳۳ ریال سود پیش بینی کرده که در حال حاضر یک سوم آن را محقق نموده است.
  • در سال ۹۸ تعداد ۳۳۳ فقره تسهیلات به مشتریان واگذار شده که بیش از ۹۹ درصد وصولی داشته است.
  • بند ۴ گزارش حسابرس در مورد احتساب مبلغ ۱۳۳.۶ میلیارد ریال تحت عنوان تعدیلات سنواتی (اصلاح اشتباه دوره های قبل) است که با توجه به عدم وجود شواهد کافی در ابتدای سال درخصوص تعدیلات سنواتی انجام شده بشرح یادداشت مربوط و یا به دلیل فقدان اهمیت، صحیح نبوده و می بایست تحت عنوان هزینه های سال مالی مورد گزارش در حسابها منظور شود. شرکت اعلام کرد این موضوع تاثیری در سود خالص شرکت ندارد و مربوط به سال‌های قبل است.
  • در بند ۶ آمده است که مبلغ ۲۲۷ میلیارد ریال از درآمدهای شناسایی شده در سنوات قبل نیز به حیطه وصول در نیامده است. شرکت اعلام کرد مبلغ مطالبات ۷۳۰ میلیارد ریال بوده که عمده آن تسویه شده و مبلغ ۲۲۷ میلیارد ریال باقی مانده است و قرار بود در اسفند ماه این مبلغ نیز تسویه شود که به سال ۹۹ موکول شده و رقم عمده آن وصول خواهد شد.  
  • شرکت در مرحله تقسیم سود اعلام کرد برنامه افزایش سرمایه دارد. افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی خواهد بود که سود تقسیمی وارد پروسه افزایش سرمایه خواهد شد. البته شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را نیز در برنامه خود دارد. البته مدیرعامل از هیات مدیره خواست که کمترین میزان سود تقسیم شود، زیرا طبق قانون شرکت حداکثر تا دو برابر مبلغ حقوق صاحبان سهام قادر به دادن تسهیلات است و بنابراین اگر سود کم تقسیم شود نقدینگی شرکت بیشتر خواهد شد.  
  • در پایان صورت‌های مالی شرکت تصویب شد و شرکت برای سال ۹۸ مبلغ ۴۰۷ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال ( ۳۷۰ ریال به ازای هر سهم ) بین سهامداران تقسیم شد.