شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛ چهارشنبه ۶مهر۱۴۰۱، با افزایش ۱۲۱۱۶واحدی به محدوده یک میلیون و ۳۴۶هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل باافزایش ۴۴۶۶واحدی عدد ۳۹۲هزار واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۲۸۳۲میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهای «شپنا،فولاد و نوری» داشتند. همچنین بیشترین تاثیر مثبت در شاخص فرابورس را نمادهای  «مارون،آریا وشاوان»  برجای گذاشتند. علاوه بر این امروز شاهد ورود۷۰میلیارد تومان پول حقیقی به  بازار سرمایه بودیم.

صف های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۳۳ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۴۵ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۵۸ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۴۲ میلیارد تومان

شاخص کل: یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۶۴ واحد | افزایش ۱۲۱۱۵ واحدی | معادل مثبت ۰.۹۱ درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۱۱ هزار و ۱۲۷ واحد | افزایش ۲۷۹۹ واحدی | معادل مثبت ۰.۹۱ درصد

شاخص کل هم وزن: ۳۹۲ هزار و ۴۹۸ واحد | افزایش ۴۴۶۶ واحدی | معادل مثبت ۱.۱۵ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۳۴ هزار و ۷۳۰ واحد | افزایش ۲۶۷۱ واحدی | معادل مثبت ۱.۱۵ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵ واحد | افزایش ۲۰۰۷۸ واحدی | معادل مثبت ۱.۱۸ درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و ۳۰۷ واحد | افزایش ۱۱۰۱۹ واحدی | معادل مثبت ۱.۱۱ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۴۸۳ واحد | افزایش ۱۷۹۳۴ واحدی | معادل مثبت ۰.۶۸ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۲۵۵ هزار و ۷۸۳ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۲۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۴ میلیارد و ۸۴۱ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: شپنا، فولاد، نوری، شتران، خودرو، شبندر، فملی.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: ۶۸ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۶۵ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خریداتکاسا، وسالت، خبنیان.

تعداد نمادهای در صف فروش: ۵۱ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۰۴ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش: حبندر، فنفت، انرژی۱.

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: کالا، ثفارس، نوری.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: انرژی۱، فمراد، غدشت.

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: شکلر، فنوال، کالا.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس:  غدشت، فمراد، مرقام.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان ورود پول حقیقی: ۳۰۰ میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: نوری، پکرمان، ودی.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: بپاس، خودرو، حکشتی.