به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری چهارشنبه ۲مهر۱۳۹۹، شاخص کل با ۳۰,۲۷۴ واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۶۱۱,۴۵۴واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس نیز ۱۷۵,۹۱۵میلیارد ریال بود. شاخص کل هم‌وزن با ۵۵۱واحد مثبت به مقدار ۴۱۳,۴۳۰واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فولاد» و «تاپیکو» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۷هزار و ۴۰۰تومان و یورو ۳۲هزار و ۵۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۲۴۹هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۱,۶۴درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰,۵۵۰ریال پایان یافت. «وبصادر» بدون تغییر در قیمت ۴,۱۹۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۱,۲۹درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۱۴۰ریال افزایشی بود. «وسینا» با ۲,۵۳درصد افزایش در قیمت ۱۱,۳۶۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۱۲۰واحد افزایش به ۸,۷۵۹واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳,۹۳۹واحد افزایش به مقدار ۱۰۰,۷۸۳ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۴,۸۹درصد رشد در قیمت ۵۰,۳۸۰ریال پایان یافت. «پارسان» با ۴.۰۹درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۲۹,۰۱۰ریال رسید. «شیران» با ۲.۷۸درصد افزایش به قیمت ۳۰,۴۰۰ریال رسید. «شیراز» با ۳.۴درصد مثبت و با قیمت ۶۹,۷۲۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴.۹۱درصد مثبت شد و با قیمت ۹۶,۴۹۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۳۱,۵۸۰واحدی به مقدار ۱,۲۳۷,۰۶۶واحد رسید. «فجر» امروز ۴.۹۲درصد افزایش داشت و با قیمت ۶۳,۷۵۰ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۹,۸۸۰ریال ۳.۹۲درصد مثبت بود. «فملی» ۱.۸۹درصد مثبت بود و در قیمت ۳۳,۳۸۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۰.۴۳درصد مثبت بود و در قیمت ۴۶,۵۹۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱,۲۵۵واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۹۹,۲۷۵ رسید. امروز «خپارس» در قیمت ۹,۰۵۰ریال ۴.۱۳درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۸,۸۴۰ریال ۴.۶۴درصد منفی شد. «خبهمن» در قیمت ۲۴,۲۷۰ریال ۲.۴۱درصد مثبت شد. «خفنر» ۰.۰۵درصد منفی در قیمت ۲۱,۰۰۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۳,۹۱۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۲,۲۱۲واحد کاهش به ۵,۷۲۱,۳۰۹واحد رسید. در این گروه شرکت «شبهرن» با ۱.۶۱درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۶۱,۷۰۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شسپا» با ۴.۹۱درصد افزایش در قیمت ۲۰,۹۲۰ریال پایان یافت. شرکت «شنفت» با ۳.۳۸درصد منفی و به قیمت ۶۰,۰۴۰ریال افزایش یافت.