به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۲۰بهمن۱۳۹۹، شاخص کل با ۲۲،۳۰۳واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱،۱۹۲،۸۳۶واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۳۳۴،۵۷۶میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۸۵۵واحد منفی بود و به مقدار ۴۲۰،۱۱۴واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فولاد» و «فملی» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۳هزار و ۷۰۰تومان و یورو ۲۸هزار و ۵۵۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۰۶هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۰.۶۷درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۲،۰۳۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴.۴۲درصد افزایش در قیمت ۳،۰۷۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۱.۰۷درصد مثبت در قیمت پایانی ۲،۸۴۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۳درصد افزایش در قیمت ۲،۶۰۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۱۴۴واحد افزایش به ۷،۰۹۷واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱،۷۹۷واحد افزایش به مقدار ۷۱،۴۴۱ رسید. در این گروه «زاگرس» با ۲.۰۸درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۸۸،۳۳۴ریال رسید. «شیران» با ۰.۶۴درصد کاهش به قیمت ۲۸،۰۶۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد مثبت شد و با قیمت ۵۴،۴۳۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۰.۱۹درصد منفی شد و با قیمت ۶۸،۲۵۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۲۹،۵۷۲واحدی به مقدار ۸۰۷،۶۱۳واحد رسید. «ذوب» امروز ۳.۳۲درصد افزایش داشت و با قیمت ۴،۱۷۱ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۱،۳۴۰ریال ۴.۹درصد مثبت بود. «فملی» ۴.۷۳درصد مثبت بود و در قیمت ۱۰،۴۰۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴.۱۲درصد مثبت بود و در قیمت ۱۲،۶۴۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۴،۸۴۲واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۵۰،۴۹۳ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲،۶۳۰ریال ۲.۳۳درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۴،۸۴۰ریال ۲.۲۲درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۲۶۰ریال ۴.۱۵درصد مثبت شد. «خفنر» ۴.۸۷درصد مثبت در قیمت ۲۲،۳۸۰ریال به پایان رسید. «خموتور» ۴.۲درصد منفی بود و به قیمت ۱۶،۱۹۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۱۵،۰۸۰واحد افزایش به ۳،۵۵۴،۵۱۸واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۱.۷۹درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۲۶،۱۳۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۴.۶۶درصد افزایش در قیمت ۱۱،۶۹۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۳.۸۲درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۰،۹۴۰ریال افزایش یافت.