چارت روزانه پتروشیمی جم، «جم» را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در این چارت قرار گرفتن  میانگین سی روزه پایین تر از میانگین ۵۰ روزه نشان دهنده تضعیف روند صعودی است ولی به سرعت به بالاتر از میانگین ۵۰ روزه برگشته است. در اصلاح اخیر قیمت سهم تا فیبوناچی بازگشتی ۶۱ درصد کاهش یافته است و در بازگشت منتظر شکست سقف قبلی تا سیگنال ورود صادر گردد. مانند همیشه کم ریسک ترین سناریو ورود بعد از پولبک هست.

انتظار میرود  قیمت سهم  حداقل سقف قیمتی را فتح کند و تا حدود ۶۷۰۰ تومان رشد کند.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.