پتروشیمی خراسان، چهارشنبه – ۲ مهر ۱۳۹۹

۰۲ مهر ۱۳۹۹

چارت روزانه شرکت پتروشیمی خراسان، «خراسان» را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در این چارت برخورد میانگین سی روزه با میانگین ۵۰ روزه نشان دهنده تضعیف روند صعودی است ولی هنوز شرایط نشان دهنده روند صعودی هستند. در اصلاح اخیر سهم در حال تشکیل الگوی پرچم است. انتظار داریم در روز های آتی با حجم مناسبی از کانال افقی خارج شود. اگر این انتظار محقق شود بهتر است با توجه به شرایط کلی بازار منتظر پولبک باشیم و یا بصورت پله ای خرید کنیم در این صورت یازده هزار و پانصد تومان و چهارده هزار تومان اهداف قیمتی خواهند بود و حد ضرر در صورت ورود بعد از پولبک ۹۵۰۰ تومان و در صورت خرید پله ای در قیمت امروز حدود ۷۵۰۰ تومان خواهد بود.
تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.

طراحی سایت