چارت روزانه شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، «پترول» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

همانطور که مشاهده می کنیم قیمت سهم بعد از ۱۳۰ جلسه معاملاتی و اصلاح حدود ۶۰ درصدی، خط روند کوتاه مدت را شکسته است. و توانسته است قله ای بالاتر از قله قبلی بسازد. همچنین آخرین کف قیمتی بالاتر از کف قیمتی قبلی است.

قیمت سهم برای صعود مقاوتی در حدود قیمت ۱۱۵۰ تومان در پیش دارد و اگر بتواند از این مقاومت بگذرد امید داریم تا حوالی ۱۴۰۰ تومان و بعد از آن تا ۱۹۰۰ تومان در بلند مدت رشد کند.

بهترین سناریوی مورد انتظار برای خرید این سهم شکستن خط مقاومت پولبک و ایجاد قله جدید است. در این صورت به محض رسیدن به قله قبلی می توان اقدام به خرید کرد و خط ضرر کمی کمتر از مقاومت ۱۱۵۰ تومان است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.