چارت روزانه پتروشیمی شازند، «شاراک» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

 قیمت سهم در نزدیکی خط روند بلند مدت و میانگین متحرک ۶ ماهه قرار دارد و بخوبی به این سطوح حمایتی واکنش نشان داده است. از این رو انتظار حمایت و رشد قیمت داریم. قیمت سهم زیر مقاومت ۲۸۰۰ تومان قرار دارد. اگر سهم با مومنتوم مناسب از مقاومت پیش رو گذر کند می توان با در نظر گرفتن ریسک اقدام به خرید کرد. بهترین سناریو بعد از شکستن مقاومت، پولبک و سپس رشد قیمت  است. در این صورت هدف قیمتی ۳۷۰۰ تومان است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.