شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد طی سال ۱۳۹۸ توانسته رتبه دوم در معاملات ابزارهای نوین مالی، رتبه سوم در ارزش کل معاملات بورس و رتبه سوم در معاملات خرد و بلوک عادی و کل را کسب نماید و جایگاه پنجم معاملات الکترونیکی را از آن خود سازد.