مجمع عمومی شرکت «داروسازی کاسپین تأمین» روز دوشنبه مورخ  ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ با حضور  تقریبا ۸۲ درصد سهامداران برگزار شد. در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت گزارشی از عملکرد شرکت ارایه کردند. سپس گزارش بازرس و بازرس قانونی خوانده شد. در نهایت صورتهای مالی به تصویب سهامداران رسید و به ازای هرسهم ۲۲۲تومان سود تقسیم شد.

خلاصه‌ای از  اهم موارد مطرح شده در جلسه مجمع به شرح زیر است:

 • شرکت دارای ۱۱ محصول انحصاری و ۱۴ محصول مخصوص اتاق عمل و تخت اورژانس دارد.
 • پماد، شیافت و شربت‌ها، ۸ درصد و محصولات بیمارستانی ۷۰ درصد از محصولات تولیدی را تشکیل می‌دهند. کمتر از ۲ درصد محصولات شرکت OTC (بدون نسخه) و مکمل است.
 • شرکت ۴ محصول برای کرونا تولید کرده است که عمدتا ضدعفونی کننده بوده و حدود ۴ میلیارد فروش داشته است. این محصولات صرفا برای ایفای وظیفه‌ی اجتماعی تولید شده‌اند.
 • پروژه ایجاد سایت تزریق شامل ۵ خط آمپول و یک خط سرنگ آماده تزریق که ۱۰ سال از عمر آن می‌گذرد و با ۴۰ درصد پیشرفت در سال ۹۶ متوقف شده است از اسفند سال ۹۸ پروژه مجدد شروع شده است و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت ریالی و فیزیکی داشته است. تا شهریور ماه ۲ خط و تا پایان سال تمام ۶ خط آن  تکمیل می‌شود.
 • برای کاهش ریسک آتش سوزی انبار آتشزا جدیدی در حال ساخت است که تا یک ماه آتی به بهره‌برداری می‌رسد.
 • شرکت برای خرید دستگاه blistering و دیگر تجهیزات بزودی افزایش سرمایه خواهد داشت.
 • دستگاه blistering و خطوط تولیدی که به شرکت اضافه می‌شوند صرفا برای اجابت الزامات بهداشتی و استاندارد   (Good Manufacturing Practice)  GMP و رفع گلوگاه‌های تولید است و بر میزان تولید شرکت تاثیر ندارد.
 • با اجابت استاندارد GMP شرکت افدام به تولید کارمزدی خواهد کرد.
 • صادرات شرکت صرفا از محصولات انحصاری است. برای کسب مجوز صادرات باید نیاز ۴ ماه کشور تامین شده باشد. در حال حاضر نیاز ۶ ماه محصولات صادراتی تامین شده است.
 • افت سود زمستان در سالهای اخیر به علت ذخیره‌گیری سالانه در فصل زمستان و سند زدن مخارجی که طی سال مالی انجام شده است و افزایش هزینه‌های بازار یابی به‌علت تغییر طبقه‌بندی است.
 • بخشی از افت سود زمستان ۹۸ حدود ۵۰درصد افت سود مربوط به برگشت داروهای گروه رادیتین است. شرکت در حال انجام آزمایشاتی برای اثبات نداشتن عوارض و رفع نگرانی‌ها و بازگردادن داروها به بازار است.
 • تخفیفات فروش حدود ۵۰ درصد است و عمده برگشته‌های فروش بخاطر ثبت فروش کالاهایی است که توسط شرکت‌های هم گروه نگهداری می‎شوند و پس از پایان مدت نگهداری برگشت فروش ثبت می‌شوند.
 • پروژه پرفلید تاثیر بر مقدار فروش ندارد و چون این محصول توسط شرکت‌های دیگر تولید می‌شد این پروژه باعث کاهش بهای تمام شده می‌شود.
 • ظرفیت اسمی شرکت تولید ۱۰۷ میلیون پوکه آمپول است.
 • افزایش ۳۷ درصدی هپارین با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه تاثیری بر حاشیه سود ندارد.
 • سهم ماده موتر به‌طور متوسط ۳۰ درصد بهای تمام شده است.
 • حدودا مواد اولیه مورد نیاز ۱۰ ماه شرکت تامین شده است.
 • در خصوص بند گزارش ۵ بازرس پس از فوت وکیل شرکت پیگیری با وکیل جدید ادامه دارد در صورت به نتیجه رسیدن اطلاعات افشا می‌شود و تمام هزینه‌ها به طلب اضافه می‌شود و از صورت‌های مالی خارج می‌شوند.
 • توزیع ۹۰ درصد سود  قابل تقسیم به مبلغ ۹۹۹میلیارد تومان، ۲۲۲تومان به‌ازای هر سهم به تصویب رسید.