«دلر» ۵۸۸۵ریال سود برای هرسهم تقسیم کرد

به گزارش پاسارگاد تحلیل، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با حضور ۸۵.۶درصد سهامداران برگزار شد. گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت ارایه شد، مهمترین موارد ذکر شده در گزارش هیات مدیره به شرح زیر است؛

  • دریافت ۱۷ فقره پروانه محصول جدید در سال ۱۳۹۸

  • درسال ۱۳۹۹ یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴،۲۰۰ تومانی برای واردات دارو در نظر گرفته شده است که ۲۰ درصد از سال گذشته کمتر است.

  • در ۴ ماه گذشته تنها به ۳۰ درصد از درخواست های دریافت ارز ۴،۲۰۰ پاسخ داده شده است.

  • در سال جاری دارو های OTC، مکمل‌ها و اکسپیانت‌ها از شمول دریافت ارز ۴،۲۰۰ تومانی خارج شده‌اند.

  • مواد اولیه وارداتی ۹۲ درصد از مواد اولیه شرکت را تشکیل می‌دهد. در سال گذشته ۷،۷۰۰،۰۰۰ یورو مقدار واردات داروسازی اکسیر بوده است.

  • شرکت در نظر دارد تولید انسولین قلمی را به محصولات خود اضافه کند. در حال حاضر شرکت اکسیر لیدر تولید انسولین در کشور است.

  • شرکت مجوز GMP اکراین جهت صاردات به این کشور را دریافت کرده است. همچنین مجوز صاردات ۲۰ فقره محصول به کشور سوریه دریافت شده است. این شرکت برای اولیت بار در ۱۳۹۸ به کشور ترکیه نیز صاردات داشته است.

  • طبق بررسی سال گذشته تجدید ارزیابی به نفع شرکت نبوده است. در صورت بررسی مجدد در سال جاری، اگر افزایش سرمایه به صرفه و صلاح شرکت باشد، افزایش سرمایه صورت خواهد پذیرفت.

  • داروسازی اکسیر در سال ۱۳۹۸ پروژه‌های متفاوتی برای توسعه و اصلاح دارو را دارد.

در پایان این جلسه پس از تصویب صورت‌های مالی مورد گزارش و سایر دستور جلسه، به ازای هرسهم ۵هزار و ۸۸۵ریال سود تقسیم کرد.