شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱  باافزایش۱۰۳۶۰واحدی به محدوده یک میلیون و۵۱۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل باافزایش۳۷۹۷واحدی خود به عدد۴۲۱ هزار واحد رسید.ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد۴۷۳۶میلیارد تومان  رسید. امروز حدود۲۷۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی بوده است.
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهای«نوری،شپنا وشبندر» و داشتند. همچنین بیشترین تاثیرمثبت در شاخص فرابورس را نماد «زاگرس» و بیشترین تاثیر منفی را نمادهای «کگهر » داشتند.

🔺امروز شاخص کل بورس با افزایش ۰.۷ درصدی خود را از سقوط به زیر کانال ۱.۵ میلیون واحدی نجات داد و شاخص هم‌وزن نیز تواسته است با عملکردی بهتر بیش از ۰.۹ درصد رشد کند.

🔺. خروج پول اما از نکات منفی بازار امروز است و با وجود غلبه تقاضا بر عرضه در اکثر صنایع و سهام، شاهد خروج ۲۷۵ میلیارد تومان از سرمایه کدهای حقیقی هستیم.