گروه بهمن،شنبه – ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

چارت روزانه گروه بهمن، «خبهمن» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

همانطور که مشاهده می کنید قیمت سهم در موج اصلاحی C قرار دارد و با توجه به الگوی ۵ موج تشکیل شده در موج C می توان انتظار داشت اصلاح قیمت بزودی پایان یابد. حمایت  پیش رو قیمت ۲۰۰۰ تومان است. اگر بازار به این محدوده قیمت واکنش نشان دهد و حجم قابل قبولی معامله شود  می توان انتظار داشت روند اصلاح قیمت پایان یابد و سهم تا قیمت های ۳۰۰۰ تومان و بعد از آن تا ۴۰۰۰ تومان رشد کند. در صورت عبور از این سطح، حمایت بعدی حدود ۱۴۰۰ تومان است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.

طراحی سایت