چارت روزانه نماد خگستر را مشاهده می کنید.
بنا به موج شماری امواج الویت قیمت سهم در انتهای موج اصلاحی قرار دارد و باخط حمایت بلند مدت برخورد کرده است و واکنش نشان داده است. قیمت سهم به تازگی خط روند اصلاحی را شکسته است و احتمالا در آغاز روند صعودی است برای اطمینان به شروع صعود قیمت سهم بتواند بعد از یک پولبک از قیمت ۴۳۰ تومان با قدرت عبور کند. در این صورت قله قبلی مهمترین هدف قیمتی و مقاومت خواهد بود. این سناریو در صورت کاهش قیمت به کمتر از ۳۴۰ تومان نا معتبر است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.