چارت هفتگی و روزانه شرکت گلوکوزان، «غگل» را مشاهده می‌کنید. این چارت ها در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در چارت هفتگی مشاهده می کنیم که روند بلند مدت همچنان صعودی است ولی افقی شدن میانگین سی روزه و نزدیک شدن قیمت به میانگین ۱۰۰ روزه نشانه صعف در روند است. همچنین اگر سطوح فیبوناچی بازگشتی رسم شود میبینیم که در این اصلاح از سطح ۶۱ درصد عبور کرده است.
درچارت روزانه موج شماری امواج الیوت را مشاهده می‌کنید. به نظر می رسد در روند اصلاح موج A تکمیل شده است که البته بهتر است قیمت یک قله بالاتر از ۶۰۰ تومان بسازد تا از پایان موج A  مطمئن شویم در این صورت قیمت های ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومان مهمترین نقاطی خواهند بود که انتظار داریم موج B به پایان برسد و سهم در جهتایجاد موج C  حرکت کند.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.