چارت  روزانه # کوثر را مشاهده می کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.

قیمت از نیمه دی ماه سال ۹۷ در کانال صعودی در حال نوسان بوده است. در آخرین اصلاح، قیمت در یک کانال موازی حرکت و خط روند بلند مدت را لمس کرده است.

روز گذشته قیمت از مستطیل افقی در جهت روند بلند مدت خارج شده است. و به نظر می رسد زمان مناسبی برای ورود و خرید سهم می باشد. انتظار داریم قیمت اهداف پیش رو را تا حدود ۵۰۰۰ تومان را براحتی  پشت سر بگذارد.

این سناریو در صورت ریزش قیمت به کمتر از ۲۵۰۰ تومان نامعتبر است. هرچند بعید به نظر می رسد.

تحلیل های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.