چارت  روزانه # شسپا را مشاهده می کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.

قیمت چندین بار محدوده حمایت دینامیکی را لمس کرده و واکنش نشان داده است. در آخرین اصلاح  قیمت تا محدود­ی حمایت دینامیکی و۵۰ درصد فیبوناچی بازگشتی اصلاح شده است. در حین اصلاح قیمت الگوی مثلث صعودی شکل گرفته است وسپس در جهت روند بلند مدت از مثلث خارج شده است. نزدیکترین اهداف قیمتی حدود ۳۰۰۰ تومان و ۳۲۰۰  تومان خواهند بود.

این سناریو در صورت  ریزش قیمت به کمتر از ۲۶۰۰تومان نا معتبر خواهد بود.

تحلیل های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.