به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری؛ یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰، شاخص کل با افزایش۲۳۳.۳۷  ( ۰.۰۲ درصد واحد) بر روی مقدار یک میلیون و ۳۷۹ هزار و یک واحد  قرار گرفت. شاخص‌ کل هم وزن نیز ۰.۰۱ درصد افزایش یافت و به ۳۶۳,۵۲۱ واحد رسید. ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به ۲,۱۸۹ میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر بر شاخص بورس را نمادهای «فملی»، «فخوز» و «فولاد» داشتند.

معاملات امروز از حیث شاخص های عملکردی همچنان به نفع فروشندگان بود اما به دلیل میزان کشش برای خریداران و مقاومت بورس بازان برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص از محدوده کانالی ۱.۳ میلیون واحد، از شدت ریزش قیمت ها کاسته شد و البته به تناسب عرضه و تقاضا، بعد از کم شدن از روند ریزشی، شاخص دوباره مسیر روز شنبه را دوباره به صعود تغییر داد.

فشار فروشندگان اما می توانست شاخص را نزولی کند اما به دلیل سیگنال های مثبت بیرونی، خریداران دوباره فعال ظاهر شدند و یکشنبه چالشی را در مسیر دیگری قرار دادند سیکل یکشنبه های گذشته در بورس گویای این است که در شرایطی که شنبه ها بازار نزولی بوده، یکشنبه بازار مسیر دیگری را دنبال کرده، و البته عکس این قضیه هم صادق بوده است.

مسئله قابل تامل اینجاست که هیچ یک از این رفتارها و الگوهای رفتاری معامله گران پشتوانه تحلیلی ندارد و بازار از سررفتار هیجانی الگوهای متفاوتی را در بازار شکل می دهد.

با این شرایط وضعیت کنونی بازار سهام، به گونه ای است که شک و تردیدها سایه اطمینان بیشتری نسبت به گزاره های تحلیلی دارد.