شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛  یکشنبه ۲۹خرداد۱۴۰۱  باکاهش ۱۷۷۵واحدی به محدوده یک میلیون۵۴۵هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل باافزایش ۱۷۸واحدی خود به عدد ۴۲۵هزار واحد رسید.ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۳۷۰۵میلیارد تومان  رسید. امروز حدود۴۷۳میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی بوده است.
بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای«نوری و میدکو » داشتند. و بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را  نماد «مبین» داشت.  همچنین بیشترین تاثیر منفی در شاخص فرابورس را نماد «بپاس ، دی و زاگرس» داشتند.

🔸 در دو جبهه خریداران و فروشندگان بازار سرمایه، خستگی مفرطی دیده شد و هیچ کدام از طرفین اقدام قدرتمندی انجام ندادند. نه در سمت خریداران تقاضای قابل توجهی شکل گرفت و نه در سمت فروشندگان عرضه سنگینی. گویا فعالان بازار از ارزندگی سهام خود اطمینان داشتند اما به دلیل شرایط موجود ریسک خرید بیشتر سهام را نیز به جان نخریدند. اینکه تا چه زمانی این وضعیت ادامه داشته باشد مشخص نیست اما در نهایت سرمایه‌گذاران باید طلسم ایجاد شده را بشکنند و با توجه به شرایط موجود، بازار سرمایه راه خود را پیدا کند.