تکنیکال

چادرملو

۲۸ تیر ۱۴۰۰

پتروشیمی پردیس

۰۶ تیر ۱۴۰۰

پتروشیمی شازند

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

بانک صادرات ایران

۰۴ خرداد ۱۴۰۰

بانک پاسارگاد

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پالایش نفت تهران

۲۸ فروردین ۱۴۰۰

طراحی سایت