خدمات انفورماتیک،چهارشنبه – ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

چارت هفتگی شرکت خدمات انفورماتیک، «رانفور» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

با توجه به چارت قیمت سهم  در موج ۴ و در موج اصلاحی C هستیم نزدیکترین حمایت قیمتی پیش رو ۲۰۰۰ تومان و بعد از آن ۱۷۰۰ تومان است. در صورت تکمیل موج C می توان انتظار داشت موج ۵ تا بالاتر از قله قبلی رشد کند.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.

طراحی سایت