چارت هفتگی شرکت دارویی برکت، «برکت» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.
سه میانگین ۳۰، ۵۰ و  ۱۰۰ موازی و همجهت نشان دهنده روند صعودی هستند. افزایش حجم معاملات همزمان با صعودی شدن قیمت سهم این سناریو را تایید می کند. قیمت بعد از  موج اصلاحی ۴موج جنبشی ۵ را شروع کرده است.

انتظار داریم قیمت سهم برای کامل کردم موج اصلاحی ۲ از ۵ به یکی از سطوح حماتی مشخص شده برگردد و سپس برای رسیدن به اهداف مشخص شده حرکت نماید. در صورت کاهش قیمت، در سطوح حمایتی با بررسی شرایط بازار و مشخص شدن نشانه هایی از برگشت قیمت، می توان اقدام به خرید کرد.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.