چارت روزانه شرکت دارویی برکت، «برکت» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

همانطور که مشاهده می کنید قیمت سهم بعد از اصلاح موج چهارم وارد موج پنجم شده است. در موج پنجم قیمت سهم موفق به شکست یک مقاومت استاتیک است و در حال پولبک است. اگر قیمت سهم موفق به ثبت قله ای جدید شود انتظار داریم تا حدود قیمت ۴۵۰۰ تومان رشد کند. در این صورت حد ضرر ۲۹۰۰ تومان خواهد بود

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.