چارت هفتگی شرکت سر. نفت و گاز تامین،، «#تاپیکو» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.
قیمت سهم در میانه موج چهارم است.و انتظار داریم برای تکمیل موج چهارم تا یکی از سطوح فیبوناچی بازگشتی که مشخص شده است کاهش یابد. از لحاظ زمانی  اصلاح باید ادامه پیدا کند تا با مدت زمان موج جنبشی تناسب داشته باشد. قیمت سهم در نزدیکی سقف کانال اصلاحی نیز هست.

از این رو انتظار داریم در هفته های پیش رو همچنان سهم به اصلاج قیمت ادامه دهد. در سطوح مشخص شده با در نظر گرفتن شرایط بازار و حجم معاملات  می توان در مورد خرید سهم تصمیم گیری کرد.
تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.